NOTÍCIES

 1. INICI
 2. NOTÍCIES
 3. Convocatòria d’...

ÚLTIMES NOTÍCIES

S’exposen les eines que la norma preveu per garantir la viabilitat empresarial, ja sigui en un context previ al...

Llegir més

Acte, organitzat per ACCIÓ, i dirigit a empreses que vol donar a conèixer els cupons DIH4CAT per subvencionar els...

Llegir més

Taller dirigit a empreses, per ajudar a treballar el model de negoci a través del mètode CANVAS. Dies i...

Llegir més

NÚVOL D’ETIQUETES

 1. Jornades
 2. Àmbit català
 3. innovació
 4. jornades empresarials
 5. normatives
 6. programa PIBPE
 7. serveis
 8. formació
 9. ajuts
 10. economia local
 11. informació d'interès

Convocatòria d’ajuts a microempreses i autònoms per al manteniment dels llocs de treball

Us informem que s’ha publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, la Convocatòria d’ajuts a microempreses i autònoms per al manteniment dels llocs de treball, RESOLUCIÓ TSF/1858/2020, de 15 de juliol, una de les mesures urgents per fer front a la COVID-19 aprovades per Decret Llei 16/2020, de 5 de maig, capítol IV.

L’objecte d’aquesta mesura d’ajut és mantenir l’ocupació dels treballadors contractats en microempreses i per part treballadors autònoms, amb la finalitat de que els treballadors autònoms i les microempreses, la situació de les quals s’ha vist agreujada per efectes de les mesures preventives i de contenció derivades de la situació de la COVID-19, puguin reiniciar la seva activitat, evitant així la desocupació de les persones amb les quals tinguin una relació laboral.

Podran ser entitats beneficiàries les microempreses i els treballadors autònoms que ocupin fins a 10 treballadors, constituïdes legalment i amb establiment operatiu a Catalunya, que hagin vist suspesa la seva activitat per raó de la declaració de l’estat d’alarma regulat al Reial decret, 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

Aquestes microempreses i treballadors autònoms hauran de mantenir el 100% de la plantilla que tenien en el moment en què es va declarar l’estat d’alarma, com a mínim, durant els 12 mesos següents a l’atorgament de l’ajut per al reinici de l’activitat.

Seran subvencionables els costos laborals dels treballadors que formin part de la plantilla de les entitats beneficiàries, fins a un màxim de 3, per un període de sis mesos des del reinici de l’activitat. La quantia de la subvenció és un mòdul econòmic de 4.369,05 euros per persona treballadora de plantilla, per un màxim de tres unitats de mòdul.

El termini de presentació de sol·licituds és del 31 de juliol al 30 de setembre de 2020, inclòs.

Les sol·licituds i altres tràmits associats al procediment de concessió de les subvencions, s’han de presentar segons models normalitzats i seguint les indicacions disponibles a l’espai Tràmits de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya, accedint a l’enllaç següent, buscant el tràmit Programa d’Incentius al manteniment de la contractació en microempreses i persones treballadores autònomes .

Per a més informació podeu consultar la web del SOC

BUTLLETÍ DIGITAL

Voleu estar al corrent de subvencions, notícies, cursos, etc.? Subscriviu-vos al newsletter dels polígons de Banyoles i el Pla de l’Estany