NOTÍCIES

 1. INICI
 2. NOTÍCIES
 3. AJUTS – Cupons A...

ÚLTIMES NOTÍCIES

S’ha obert una línia d’ajuts amb l’objectiu d’avançar en la transició energètica, mitjançant la substitució d’energies d’origen fòssil per...

Llegir més

El marc normatiu dels darrers anys ha establert un conjunt d’obligacions que han de complir les empreses. Més informació

Llegir més

La reforma conté un sistema de 12 trams que determina la base de cotització i la quota a pagar...

Llegir més

NÚVOL D’ETIQUETES

 1. Jornades
 2. Àmbit català
 3. innovació
 4. jornades empresarials
 5. normatives
 6. programa PIBPE
 7. serveis
 8. formació
 9. ajuts
 10. economia local
 11. informació d'interès

AJUTS – Cupons ACCIÓ a la competitivitat de l’empresa (Internacionalització, Innovació, Indústria 4.0, Finançament i Startups)

ACTUALITZACIÓ DE L’11/11/2020

-> RESOLUCIÓ EMC/2804/2020, de 3 de novembre, per la qual es modifica la Resolució EMC/1738/2020, de 16 de juliol, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2020 dels ajuts dels cupons a la competitivitat empresarial (ref. BDNS 516168)

Per la qual s’augmenta la quantitat màxima destinada a la línia d’ajuts de 2.485.000 € a 5.835.000 €.
Podeu consultar el document sencer aquí

-> RESOLUCIÓ EMC/2805/2020, de 5 de novembre, per la qual s’obre la segona convocatòria per a l’any 2020
dels ajuts del Programa de Cupons a la Internacionalització (ref. BDNS 531882).

Per la qual s’obre una segona convocatòria per a l’any 2020 dels ajuts del Programa de Cupons a la Internacionalització. El termini és de 15 dies a comptar des de les 00:00 hores de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució al DOGC o fins a l’exhauriment de la dotació pressupostària dels ajuts.
Podeu consultar el document sencer aquí

ACCIÓ, l’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa de la Generalitat de Catalunya, ens informa que s’ha obert la convocatòria 2020 d’ajuts a la competitivitat de l’empresa: uns cupons de descompte econòmic directe que pots bescanviar per un servei expert en internacionalització, innovació, noves tecnologies, finançament o estratègia, a través de l’assessorament expert dels proveïdors acreditats per ACCIÓ.

Cupons a la internacionalització

Els Cupons a la internacionalització tenen per objectiu incentivar la internacionalització de les empreses i es poden bescanviar per algun d’aquests serveis:

Cupó al desenvolupament d’un pla de promoció internacional: selecció del producte o servei a internacionalitzar, dels països de destí, dels canals de distribució, elaboració del llistat de clients potencials. Ajut màxim de 2.400 euros.
Cupó a la subcontractació d’un Export Manager. Ajut màxim de 4.000 euros.

Cupons a la indústria 4.0

Els Cupons a la indústria 4.0 tenen per objectiu la concessió d’ajuts per la contractació de serveis d’innovació i la implementació de tecnologies de la indústria 4.0 per millorar els productes, els serveis o els processos de l’empresa. Es poden bescanviar per un dels següents serveis:

Cupó diagnosi indústria 4.0: Diagnosi que permeti la identificació d’oportunitats de millora que ajudin a les empreses a incorporar noves tecnologies i a fer un canvi estratègic, organitzatiu i cultural cap a la indústria 4.0 amb l’establiment de plans de transformació.
Ajut màxim: 8.000 euros.
Cupó implantació indústria 4.0: Integració i testatge de tecnologies de la indústria 4.0, realització de proves pilot i accés a infraestructures tecnològiques, instal·lacions o arquitectures singulars.
Ajut màxim de 20.000 euros.

Cupons a la innovació i a l’estratègia

Els Cupons a la innovació i a l’estratègia es poden bescanviar per un o dos dels següents serveis:

Cupó a noves iniciatives disruptives

Per transformar el model de negoci de l’empresa i adaptar-lo a l’aparició de noves tecnologies exponencials, a les noves tendències del consumidor, a nous models de negoci i a les transformacions sorgides del canvi climàtic o la crisi de la COVID-19.
Ajut màxim de 8.000 euros.
Cupó a la fiscalitat

Per obtenir certificats en matèria d’R+D+i.
Ajut màxim de 2.500 euros.
Cupó al model de gestió i de processos d’innovació

Per implantar un nou sistema de gestió de la innovació, dissenyar nous productes i serveis, millorar els processos interns de l’empresa que comportin canvis estructurals i del model de negoci i consolidar un nivell d’innovació coherent i sostenible.
Ajut màxim de 6.000 euros.
Cupó a la propietat industrial

Per la redactar i presentar patents o models d’utilitat.
Ajut màxim de 2.500 euros
Per definir un pla estratègic de la propietat industrial i intel·lectual de l’empresa.
Ajut màxim de 4.000 euros.
Cupó a l’economia circular

Per aplicar criteris d’ecodisseny en els teus productes, serveis i processos per analitzar i minimitzar el seu impacte ambiental.
Ajut màxim de 6.000 euros.

Cupons al finançament

El Cupons al finançament es poden bescanviar per l’assessorament i/o l’acompanyament en algun dels següents serveis:

Refinançament del passiu, cerca de finançament o la realització d’un pla de contingència.
Aquest servei inclou l’anàlisi de la situació econòmica-financera actual i futura de l’empresa; la descripció de l’estratègia que s’ha de seguir; una enumeració de les decisions rellevants a prendre; suport en la documentació i acompanyament en la negociació amb els creditors o possibles finançadors.

Ajut màxim de 2.500 euros.

Cupons a les startups

Els Cupons a les startups tenen per objectiu ajudar a les empreses emergents a superar els mesos de paralització de la COVID-19 donant suport en la resolució de necessitats immediates de finançament, de vendes o en l’estratègia de creixement. Aquests cupons subvencionen l’acompanyament per part de proveïdors experts en la presa de decisions i es poden bescanviar pels següents serveis:

Assessorament financer
Assessorament en l’estratègia comercial o de màrqueting
Assessorament d’equips, gestió interna o millora de processos
Assessorament estratègic
Ajut màxim: 1.600 euros.

Bases de la convocatòria

Si voleu ampliar la informació, podeu adreçar-vos al portal d’ACCIÓ

BUTLLETÍ DIGITAL

Voleu estar al corrent de subvencions, notícies, cursos, etc.? Subscriviu-vos al newsletter dels polígons de Banyoles i el Pla de l’Estany