NOTÍCIES

  1. INICI
  2. NOTÍCIES
  3. AJUTS – Cupons A...

AJUTS – Cupons ACCIÓ a la competitivitat de l’empresa (Internacionalització, Innovació, Indústria 4.0, Finançament i Startups)

ACTUALITZACIÓ DE L’11/11/2020

-> RESOLUCIÓ EMC/2804/2020, de 3 de novembre, per la qual es modifica la Resolució EMC/1738/2020, de 16 de juliol, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2020 dels ajuts dels cupons a la competitivitat empresarial (ref. BDNS 516168)

Per la qual s’augmenta la quantitat màxima destinada a la línia d’ajuts de 2.485.000 € a 5.835.000 €.
Podeu consultar el document sencer aquí

-> RESOLUCIÓ EMC/2805/2020, de 5 de novembre, per la qual s’obre la segona convocatòria per a l’any 2020
dels ajuts del Programa de Cupons a la Internacionalització (ref. BDNS 531882).

Per la qual s’obre una segona convocatòria per a l’any 2020 dels ajuts del Programa de Cupons a la Internacionalització. El termini és de 15 dies a comptar des de les 00:00 hores de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució al DOGC o fins a l’exhauriment de la dotació pressupostària dels ajuts.
Podeu consultar el document sencer aquí

ACCIÓ, l’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa de la Generalitat de Catalunya, ens informa que s’ha obert la convocatòria 2020 d’ajuts a la competitivitat de l’empresa: uns cupons de descompte econòmic directe que pots bescanviar per un servei expert en internacionalització, innovació, noves tecnologies, finançament o estratègia, a través de l’assessorament expert dels proveïdors acreditats per ACCIÓ.

Cupons a la internacionalització

Els Cupons a la internacionalització tenen per objectiu incentivar la internacionalització de les empreses i es poden bescanviar per algun d’aquests serveis:

Cupó al desenvolupament d’un pla de promoció internacional: selecció del producte o servei a internacionalitzar, dels països de destí, dels canals de distribució, elaboració del llistat de clients potencials. Ajut màxim de 2.400 euros.
Cupó a la subcontractació d’un Export Manager. Ajut màxim de 4.000 euros.

Cupons a la indústria 4.0

Els Cupons a la indústria 4.0 tenen per objectiu la concessió d’ajuts per la contractació de serveis d’innovació i la implementació de tecnologies de la indústria 4.0 per millorar els productes, els serveis o els processos de l’empresa. Es poden bescanviar per un dels següents serveis:

Cupó diagnosi indústria 4.0: Diagnosi que permeti la identificació d’oportunitats de millora que ajudin a les empreses a incorporar noves tecnologies i a fer un canvi estratègic, organitzatiu i cultural cap a la indústria 4.0 amb l’establiment de plans de transformació.
Ajut màxim: 8.000 euros.
Cupó implantació indústria 4.0: Integració i testatge de tecnologies de la indústria 4.0, realització de proves pilot i accés a infraestructures tecnològiques, instal·lacions o arquitectures singulars.
Ajut màxim de 20.000 euros.

Cupons a la innovació i a l’estratègia

Els Cupons a la innovació i a l’estratègia es poden bescanviar per un o dos dels següents serveis:

Cupó a noves iniciatives disruptives

Per transformar el model de negoci de l’empresa i adaptar-lo a l’aparició de noves tecnologies exponencials, a les noves tendències del consumidor, a nous models de negoci i a les transformacions sorgides del canvi climàtic o la crisi de la COVID-19.
Ajut màxim de 8.000 euros.
Cupó a la fiscalitat

Per obtenir certificats en matèria d’R+D+i.
Ajut màxim de 2.500 euros.
Cupó al model de gestió i de processos d’innovació

Per implantar un nou sistema de gestió de la innovació, dissenyar nous productes i serveis, millorar els processos interns de l’empresa que comportin canvis estructurals i del model de negoci i consolidar un nivell d’innovació coherent i sostenible.
Ajut màxim de 6.000 euros.
Cupó a la propietat industrial

Per la redactar i presentar patents o models d’utilitat.
Ajut màxim de 2.500 euros
Per definir un pla estratègic de la propietat industrial i intel·lectual de l’empresa.
Ajut màxim de 4.000 euros.
Cupó a l’economia circular

Per aplicar criteris d’ecodisseny en els teus productes, serveis i processos per analitzar i minimitzar el seu impacte ambiental.
Ajut màxim de 6.000 euros.

Cupons al finançament

El Cupons al finançament es poden bescanviar per l’assessorament i/o l’acompanyament en algun dels següents serveis:

Refinançament del passiu, cerca de finançament o la realització d’un pla de contingència.
Aquest servei inclou l’anàlisi de la situació econòmica-financera actual i futura de l’empresa; la descripció de l’estratègia que s’ha de seguir; una enumeració de les decisions rellevants a prendre; suport en la documentació i acompanyament en la negociació amb els creditors o possibles finançadors.

Ajut màxim de 2.500 euros.

Cupons a les startups

Els Cupons a les startups tenen per objectiu ajudar a les empreses emergents a superar els mesos de paralització de la COVID-19 donant suport en la resolució de necessitats immediates de finançament, de vendes o en l’estratègia de creixement. Aquests cupons subvencionen l’acompanyament per part de proveïdors experts en la presa de decisions i es poden bescanviar pels següents serveis:

Assessorament financer
Assessorament en l’estratègia comercial o de màrqueting
Assessorament d’equips, gestió interna o millora de processos
Assessorament estratègic
Ajut màxim: 1.600 euros.

Bases de la convocatòria

Si voleu ampliar la informació, podeu adreçar-vos al portal d’ACCIÓ

BUTLLETÍ DIGITAL

Voleu estar al corrent de subvencions, notícies, cursos, etc.? Subscriviu-vos al newsletter dels polígons de Banyoles i el Pla de l’Estany