NOTÍCIES

 1. INICI
 2. NOTÍCIES
 3. AJUTS per a la informa...

ÚLTIMES NOTÍCIES

L’objecte és regular la concessió de subvencions mitjançant dues línies: Subvencions a projectes de reindustrialització que contribueixin a tornar...

Llegir més

Ajuts per promoure l’emprenedoria i la innovació en el territori nacional. Ajuts adreçats a start ups i persones emprenedores....

Llegir més

Adreçat a  persones productores del sector porcí que exerceixen la seva activitat de manera independent i a persones productores...

Llegir més

NÚVOL D’ETIQUETES

 1. Jornades
 2. Àmbit català
 3. innovació
 4. jornades empresarials
 5. normatives
 6. programa PIBPE
 7. serveis
 8. formació
 9. ajuts
 10. economia local
 11. informació d'interès

AJUTS per a la informació, consulta i participació de representants d’empreses

La Generalitat de Catalunya informa:

Els crèdits d’aquesta convocatòria de propostes financen mesures que permeten als interlocutors socials i als agents socials a nivell d’empresa familiaritzar-se amb la legislació i les polítiques de la UE en matèria d’implicació dels treballadors, exercir els seus drets i les seves obligacions al respecte i treballar junts la definició i implementació de respostes concretes als reptes que suposa la implicació dels treballadors.

Abasten en particular el finançament de mesures destinades a enfortir la cooperació transnacional entre els representants dels treballadors i dels empresaris en relació amb la participació dels treballadors. Aquests crèdits també es poden utilitzar per finançar accions formatives curtes, així com accions que impliquin representants d’interlocutors socials dels països candidats en el camp de la participació dels empleats. Per aconseguir la inclusió de les persones amb discapacitat s’ha d’assegurar l’accessibilitat, per exemple, a la informació, reunions, consultes, etc.

L’objectiu principal d’aquesta convocatòria és finançar operacions destinades a desenvolupar la participació dels empleats en empreses, és a dir, qualsevol mecanisme, inclosa la informació, la consulta i la participació, a través del qual els representants dels treballadors poden exercir una influència en les decisions que es prenguin a l’empresa, en particular sensibilitzar i contribuir a l’aplicació de la legislació i les polítiques de la UE en aquest àmbit i l’adopció i desenvolupament dels comitès d’empresa europeus.

Aquesta convocatòria també té com a objectiu donar suport a projectes que intentin identificar i abordar els reptes en la implicació dels treballadors derivats dels canvis en el món laboral, per exemple. reestructuració, subcontractació, digitalització / automatització / intel·ligència artificial i noves formes de treball. Es promouran accions transnacionals amb representants de diversos estats membres, així com la participació conjunta d’empresaris i treballadors

Pressupost: 6,3M € | Data límit: 27/07/2021

Més informació a l’enllaç següent

BUTLLETÍ DIGITAL

Voleu estar al corrent de subvencions, notícies, cursos, etc.? Subscriviu-vos al newsletter dels polígons de Banyoles i el Pla de l’Estany