NOTÍCIES

 1. INICI
 2. NOTÍCIES
 3. AJUTS per a la informa...

ÚLTIMES NOTÍCIES

Objecte Es modifica l’article 4.1 de la Resolució EMC/1083/2021, de 13 d’abril (DOGC núm. 8391 de 21.4.2021) que obre...

Llegir més

Es modifica l’article 4.1 de la Resolució EMT/3115/2021, de 15 d’octubre (DOGC núm. 8527 de 21.10.2021) per la qual...

Llegir més

Objecte Es modifica l’apartat 3 de la Resolució EMT/2810/2021, de 13 de setembre, per la qual s’obre la convocatòria...

Llegir més

NÚVOL D’ETIQUETES

 1. innovació
 2. jornades empresarials
 3. normatives
 4. programa PIBPE
 5. serveis
 6. formació
 7. ajuts
 8. economia local
 9. informació d'interès

AJUTS per a la informació, consulta i participació de representants d’empreses

La Generalitat de Catalunya informa:

Els crèdits d’aquesta convocatòria de propostes financen mesures que permeten als interlocutors socials i als agents socials a nivell d’empresa familiaritzar-se amb la legislació i les polítiques de la UE en matèria d’implicació dels treballadors, exercir els seus drets i les seves obligacions al respecte i treballar junts la definició i implementació de respostes concretes als reptes que suposa la implicació dels treballadors.

Abasten en particular el finançament de mesures destinades a enfortir la cooperació transnacional entre els representants dels treballadors i dels empresaris en relació amb la participació dels treballadors. Aquests crèdits també es poden utilitzar per finançar accions formatives curtes, així com accions que impliquin representants d’interlocutors socials dels països candidats en el camp de la participació dels empleats. Per aconseguir la inclusió de les persones amb discapacitat s’ha d’assegurar l’accessibilitat, per exemple, a la informació, reunions, consultes, etc.

L’objectiu principal d’aquesta convocatòria és finançar operacions destinades a desenvolupar la participació dels empleats en empreses, és a dir, qualsevol mecanisme, inclosa la informació, la consulta i la participació, a través del qual els representants dels treballadors poden exercir una influència en les decisions que es prenguin a l’empresa, en particular sensibilitzar i contribuir a l’aplicació de la legislació i les polítiques de la UE en aquest àmbit i l’adopció i desenvolupament dels comitès d’empresa europeus.

Aquesta convocatòria també té com a objectiu donar suport a projectes que intentin identificar i abordar els reptes en la implicació dels treballadors derivats dels canvis en el món laboral, per exemple. reestructuració, subcontractació, digitalització / automatització / intel·ligència artificial i noves formes de treball. Es promouran accions transnacionals amb representants de diversos estats membres, així com la participació conjunta d’empresaris i treballadors

Pressupost: 6,3M € | Data límit: 27/07/2021

Més informació a l’enllaç següent

BUTLLETÍ DIGITAL

Voleu estar al corrent de subvencions, notícies, cursos, etc.? Subscriviu-vos al newsletter dels polígons de Banyoles i el Pla de l’Estany