NOTÍCIES

 1. INICI
 2. NOTÍCIES
 3. Aprovats ajuts a progr...

ÚLTIMES NOTÍCIES

L’objecte és regular la concessió de subvencions mitjançant dues línies: Subvencions a projectes de reindustrialització que contribueixin a tornar...

Llegir més

Ajuts per promoure l’emprenedoria i la innovació en el territori nacional. Ajuts adreçats a start ups i persones emprenedores....

Llegir més

Adreçat a  persones productores del sector porcí que exerceixen la seva activitat de manera independent i a persones productores...

Llegir més

NÚVOL D’ETIQUETES

 1. Jornades
 2. Àmbit català
 3. innovació
 4. jornades empresarials
 5. normatives
 6. programa PIBPE
 7. serveis
 8. formació
 9. ajuts
 10. economia local
 11. informació d'interès

Aprovats ajuts a programes d’incentius per l’autoconsum i l’emmagatzematge amb fonts d’energia renovable amb fons Next Generation EU

Per tal d’avançar cap a la descarbonització del sector serveis, altres sector productius i el sector residencial, el Ministeri per la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic ha aprovat la concessió directa a les Comunitats Autònomes d’ajudes per a l’execució de programes d’incentius lligats a l’autoconsum i l’emmagatzematge amb fonts d’energia renovable i la implementació de sistemes tècnics renovables en el sector residencial.

Aquest programa d’ajudes s’emmarca dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència –Component 7 Desplegament i integració d’energies renovables i Component 8 Infraestructures elèctriques, promoció de xarxes intel·ligents i desplegament de la flexibilitat i l’emmagatzematge – i per tant està finançat amb fons europeus provinents del Next Generation EU.

Els programes d’incentius aprovats es dirigeixen a instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable, amb o sense emmagatzematge (programes 1,2 i 4), a instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable, ja existents (programes 3 i 5) i a instal·lacions d’energies renovables tèrmiques (programa 6). El llistat complet d’actuacions subvencionables es troba a l’Annex I del Real Decret 477/2021.

Els destinataris són principalment pimes, persones físiques, comunitats energètiques i administracions, depenent del programa d’incentius. Així, els programes 1, 2 i 3 estan adreçats a aquells destinataris que portin a terme alguna activitat econòmica per la que ofereixen béns i/o serveis al mercat:

Persones jurídiques i agrupacions d’empreses o de persones físiques: gestors de polígons industrials de naturalesa pública o privada, empreses explotadores, arrendatàries o concessionàries d’actuacions en l’àmbit de l’energia, empreses de serveis energètics o proveïdors de serveis energètics;
Comunitats d’energies renovables i comunitats ciutadanes d’energia.
D’altra banda, els programes 4, 5 i 6 estan adreçats a aquells destinataris que no portin a terme activitats econòmiques, com ara:

Persones físiques;
Entitats locals i el sector públic institucional de qualsevol Administració Pública;
Persones jurídiques, incloent les entitats del tercer sector;
Persones físiques que sí que realitzin activitats econòmiques i que estiguin donades d’alta en el Cens d’Empresaris;
Comunitats de propietaris;
Comunitats d’energies renovables i comunitats ciutadanes d’energia.
L’Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) és l’òrgan responsable de la gestió dels fons dels programes esmentats, que s’obriran mitjançant convocatòries publicades directament per les diferents CCAA, en un termini màxim de 3 mesos a comptar des de l’entrada en vigor del Real Decret en qüestió.

Pressupost: 660 M€

Pressupost per Catalunya: 115 M€ | Data límit: 31/12/2023

Més informació i sol·licituds

BUTLLETÍ DIGITAL

Voleu estar al corrent de subvencions, notícies, cursos, etc.? Subscriviu-vos al newsletter dels polígons de Banyoles i el Pla de l’Estany