EMPRESES

  1. INICI
  2. EMPRESES
  3. Oxiterri

EMPRESA : Oxiterri

ADREÇA Camí del Terri, 34
TELÈFON T. 972574755
ADREÇA ELECTRÒNICA: admin@oxiterri.net
WEB: www.oxiterri.net
SECTOR:
  • Indústries manufactureres, productives i oficis
SUBSECTOR:
  • Metal·lúrgia: fabricació de productes de ferro, acer i ferroaliatge
CCAE:
  • 2511 / Fabricació d’estructures metàl·liques i els seus components
ACTIVITAT DE L'EMPRESA: Tall d'oxitall, plasma i làser

La vostra empresa no hi apareix o voldríeu modificar la informació que en tenim? Necessiteu algun aclariment? Contacteu-nos