POLÍGONS

  1. INICI
  2. POLÍGONS
  3. LA BANYETA – PALOL DE REVARDIT

LA BANYETA – PALOL DE REVARDIT

MUNICIPI Palol de Revardit
Coordenades 484.800 (X) 4.657.791 (Y)
Dimensió 1,76 ha
Classificació del sòl Sòl urbanitzable delimitat
Any de creació 2001
Principals sectors econòmics Transport de mercaderies per carretera i serveis tècnics d'enginyeria i disseny especialitzats.
Font: Sitmun de la Diputació de Girona