POLÍGONS

  1. INICI
  2. POLÍGONS
  3. INDÚSTRIA JARDÍ – PALOL DE REVARDIT

INDÚSTRIA JARDÍ – PALOL DE REVARDIT

MUNICIPI Palol de Revardit
Coordenades 485.190 (X) 4.654.471 (Y)
Dimensió 18,17 ha
Classificació del sòl Sòl urbanitzable delimitat
Any de creació 1995
Principals sectors econòmics Transport de mercaderies per carretera i comerç a l'engròs de productes alimentaris.
Font: Sitmun de la Diputació de Girona