POLÍGONS

  1. INICI
  2. POLÍGONS
  3. LA FARGA – BANYOLES (AMPLIACIÓ NP3)

LA FARGA – BANYOLES (AMPLIACIÓ NP3)

MUNICIPI Banyoles
Coordenades 481.759 (X) 4.662.671 (Y)
Dimensió 12,26 ha
Classificació del sòl Sòl urbanitzable delimitat
Any de creació 1995
Principals sectors econòmics Indústries manufactureres, productives i oficis
Font: Sitmun de la Diputació de Girona