POLÍGONS

  1. INICI
  2. POLÍGONS
  3. MELIANTA – FONTCOBERTA

MELIANTA – FONTCOBERTA

MUNICIPI Fontcoberta
Coordenades 480.949 (X) 4.666.441 (Y)
Dimensió 12,15 ha
Classificació del sòl Urbà consolidat
Any de creació 1990
Principals sectors econòmics Indústries manufactureres, productives i oficis
Font: Sitmun de la Diputació de Girona