POLÍGONS

  1. INICI
  2. POLÍGONS
  3. LA FARGA – BANYOLES (NP3)

LA FARGA – BANYOLES (NP3)

MUNICIPI Banyoles
Coordenades 481.500 (X) 4.662.544 (Y)
Dimensió 9,69 ha
Classificació del sòl Sòl urbanitzable delimitat
Any de creació 1990
Principals sectors econòmics Indústries manufactureres, productives i oficis
Font: Sitmun de la Diputació de Girona