POLÍGONS

  1. INICI
  2. POLÍGONS
  3. LA FARGA – BANYOLES (UP6. MAS FAMADA)

LA FARGA – BANYOLES (UP6. MAS FAMADA)

MUNICIPI Banyoles
Coordenades 481.601 (X) 4.662.906 (Y)
Dimensió 7,19 ha
Classificació del sòl Sòl urbanitzable delimitat
Any de creació 1997
Principals sectors econòmics Indústries manufactureres, productives i oficis
Font: Sitmun de la Diputació de Girona