POLÍGONS

  1. INICI
  2. POLÍGONS
  3. Z. I. DEL TERRI – PORQUERES

Z. I. DEL TERRI – PORQUERES

MUNICIPI Porqueres
Coordenades 482.533 (X) 4.661.633 (Y)
Dimensió 28,73 ha
Classificació del sòl Urbà consolidat
Any de creació 2003
Principals sectors econòmics Transport de mercaderies i passatgers, venda de materials i serveis d'enginyeria.
Font: Sitmun de la Diputació de Girona