POLÍGONS

  1. INICI
  2. POLÍGONS
  3. LA FARGA – BANYOLES (NP4)

LA FARGA – BANYOLES (NP4)

MUNICIPI Banyoles
Coordenades 481.978 (X) 4.663.200 (Y)
Dimensió 11,05 ha
Classificació del sòl Sòl urbanitzable delimitat
Any de creació 1996
Principals sectors econòmics Indústries manufactureres, productives i oficis
Font: Sitmun de la Diputació de Girona